Praktikant 2015-2016

Vi är glada över att ha fått Hannah Östergren som ny praktikant. Hannah har i våras tagit kandidatexamen på KTH i Stockholm med ett kandidatarbete för ett nytt krematorium. Hon är intresserad av rum och rörelsen genom byggnader men också av detaljer och byggnadsteknik. Vi önskar henne välkommen!