Vi på e.l.e arkitekter

Frågor av mer allmän karaktär kan du skicka till info@e-l-e.se

Eller ring till oss på telefonnummer 08 122 09 000.

Tomas Enekvist, Delägare
Arkitekt SAR/MSA
Certifierad Kontrollansvarig K Arkitektexamen KTH -83, KKH -94
08 122 090 01 070 728 74 57 tomas@e-l-e.se
Johan Larson, Delägare
Arkitekt SAR/MSA
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P Arkitektexamen KTH -84, KKH -94
08 122 090 10 070 728 74 58 johan@e-l-e.se
Nina Kiiskinen, Delägare
Arkitekt SAR/MSA
Sakkunnig tillgänglighet TIL-2 Arkitektexamen KTH-06
08 122 090 08 070 728 74 69 nina@e-l-e.se
Johan Ihrsén
Arkitekt SAR/MSA
Arkitektexamen KTH-09
08 122 090 05 072 856 04 53 johan.ihrsen@e-l-e.se
Ahmad Rihawi
Arkitekt MSA
Arkitektexamen Aleppo-09
08 122 090 07 072 856 04 50 ahmad@e-l-e.se
Robert Hägg
Arkitekt SAR/MSA
Arkitektexamen LTH-08
08 122 090 04 072 856 04 52 robert@e-l-e.se
Fredrika Holm
Byggnadsingenjör
Högskoleingenjör KTH-15
08 122 090 03 072 856 04 51 fredrika@e-l-e.se
Fabien Martin
Arkitekt SAR/MSA
Arkitektexamen CTH-12
08 122 090 11 072 856 04 54 fabien@e-l-e.se
Sarah Saleh
Arkitekt MSA
Arkitektexamen Latakia-11
08 122 090 02 079 044 76 55 sarah@e-l-e.se
Rebecca Thörner
Arkitekt MSA
Arkitektexamen KTH-17
08 122 090 06 072 856 04 55 rebecca@e-l-e.se
Hannah Östergren
Arkitekt MSA
Arkitektexamen KTH-18
08 122 090 12 079 347 51 57 hannah@e-l-e.se
Juho Remes
Arkitekt MSA
Arkitektexamen Trondheim-17
08 122 090 13 079 348 20 83 juho@e-l-e.se