Engagemang från skiss till färdig byggnad

Uppdragsfilosofi

Vi på e.l.e arkitekter vill alltid jobba i en bra process där kundens intressen är i centrum. Projektets program, samhällets krav, kundens önskningar och budget utgör ramarna, våra idéer, kreativitet, engagemang och kompetens är det vi erbjuder. Ett gott arkitektarbete resulterar i ett utmärkt resultat i handlingar och i det byggda, både funktionellt och estetiskt.

Arkitektursyn

God arkitektur är för oss en kombination av funktion, hållbarhet och skönhet. Men också så mycket mer: god arkitektur är tillgänglig, en bra arbetsmiljö, ett ekologiskt tänkande, resurshushållning samt att ta tillvara de förutsättningar som plats, budget och program ger.

Organisation

e.l.e arkitekter har i dag 12 st. fast anställda varav 11 arkitekter och 1 byggnadsingenjör. Vi har även en ekonomiadministratör och en marknadsansvarig på konsultbasis. Förutom att vi deltar i de etablerade projekteringsnätverk som finns kring våra större beställare, strävar vi efter att bygga nätverk med rätt företag och personer för gemensam nytta och utveckling.

Vänföretag

Vi är vänföretag till Stockholms Stadsmission och Situation Stockholm.