Uppdragsgivare
Fastighets AB Väderholmen
Adress
Västberga allé, Stockholm
Tidplan
Inflyttat 2010
Kategorier
  • Hyresgästanpassning

Lokaler för konsultbolaget YIT

Teknikkonsultbolaget YIT, nuvarande Caverion, ville centralisera hela sin verksamhet till gemensamma lokaler för Stockholmsområdet. I kv. Elektra 12 i Västberga hjälpte vi först fastighetsägaren med skisser, inritning och projektering men ritade också möbler och specialritad inredning för hyresgästens specifika behov. Speciell fokus lades vid pentryt och de gemensamma pausytorna för att få ett bra flöde för uppvärmning av mat och kaffefika.