Uppdragsgivare
Trifam Fastighets AB
Adress
Archimedesvägen, Bromma
Tidplan
2010-2011
Kategorier
  • Fastighetsutveckling
  • Hyresgästanpassning

Fastighetsutveckling och uthyrning av kontorshus i Bromma

Fastigheten Archimedes 2 i Bromma var i behov av upprustning och modernisering. I samband med en stor uthyrning till Eltel gjordes en omfattande fastighetsutveckling. I nära samarbete med fastighetsägaren Trifam gjorde vi skisser och förslag på upprustning och modernisering av hela fastigheten.

Eltel var även själva aktiva i designprocessen och var med och påverkade planlösningar och materialval. Projektet på totalt ca 5500 m² omfattade lagerlokaler, 4 våningar kontorsplan inkl. en stor konferensavdelning, gym med bastu och ombyte för personalen samt en stor ny takterrass,  fasadupprustning inkl. ny entré med välkomnande skärmtak och entrétorg framför.