Uppdragsgivare
Sollentunahem
Adress
Sollentuna
Tidplan
Färdigställt 2017
Kategorier
  • Bostäder
  • Bostadskonvertering

Bostadskonvertering lokal till lägenhet

I Sollentuna hjälpte vi till med fem projekt med bostadskonvertering där tidigare lokaler i bottenvåningen förvandlades till lägenheter. I fem olika fastigheter utspridda över Sollentuna hade fastighetsägaren outhyrda och dåligt använda lokaler i bottenplan eller souterräng. Vi skissade på hur dessa kunde omvandlas till lägenheter. I några fall sänktes marknivån utanför fasaden för att skapa nya uteplatser. De olika husens olika förutsättningar gjorde att planlösningarna fick anpassas till de möjligheter som fanns. Resultatet har blivit unika och personliga lägenheter med moderna materialval.