Uppdragsgivare
Storebrand fastigheter
Adress
Drottningtorget, Malmö
Kategorier
  • Fastighetsutveckling

Diskret tillägg i centrala Malmö

e.l.e arkitekter fick i uppdrag att göra skissförslag till tillägg då fastighetsägaren skulle bygga om en befintlig kontorsbyggnad i centrala Malmö. Förslagen varierade med mellan ett till tre våningstillägg och lokalarean mellan 800 till 1800 m². Vår ambition var att tillskapa större lokalarea utan att ha alltför stor påverkan på det visuella intrycket från torget utanför. Därför har många av förslagen en indragen terrass med fasad i glas för att ge ett lätt intryck som smälter samman med Malmös stadslandskap.