Uppdragsgivare
AB Familjebostäder
Adress
Kv. Marö 1, Farsta Strand
Tidplan
2012
Kategorier
  • Bostäder
  • Bostadskonvertering

Lokaler blir nya bostäder i Farsta Strand

I husets suterrängvåning byggdes lokaler om till nya bostäder. En utmaning i arkitektarbetet var att utforma de enkelsidiga lägenheterna så ljusa och trevliga som möjligt. Detta åstadkoms genom nya stora glaspartier, nya entréer från egen uteplats och nya lätta skärmtak ovan dörrarna.

Invändigt fick några av lägenheterna annorlunda lösningar – till exempel när kök möter en befintlig pelare.