Uppdragsgivare
Botkyrka kommun
Adress
Nyängsvägen 41 - 43, Tullinge
Tidplan
Inflyttat augusti 2012
Kategorier
  • Nyproduktion
  • Skolor

Förskolan Nyängsgården i Tullinge

En tillbyggnad till Nyängsgårdens förskola i Botkyrka. Förskolan utökades med tre nya avdelningar, ett nytt tillagningskök med matsal och nya personalutrymmen.

Den ursprungliga förskolebyggnaden uppfördes 1964 och har tidstypiska uttryck med fururöd träpanel och synliga betongytor. Kommunen köpte tomten bredvid och ville bygga till förskolan och på samma gång modernisera och tillgänglighetsanpassa de befintliga lokalerna. Projektet delades upp i olika faser där etapp 1 är tillbyggnaden.

Vårt arbete började med en designfas där vi i nära samarbete med kommunen, förskolan och övriga konsulter arbetade fram ett program och en form för projektet. Vår ansats var att utforma volymen så att den passade ihop med den befintliga byggnadens små huskroppar och omgivande skala av villabebyggelse, samtidigt som vi anpassade huset till tomtens kupering. Invändigt skapades ett nytt tillagningskök med tillhörande ny matsal för hela förskolan. Matsalen skall även kunna fungera som uthyrningsbar lokal under kvällar och helger.

Designfasen följdes av projektering där vi fick en möjlighet att omvandla alla idéer till ett verkligt hus.

Etapp 2, upprustning och tillgänglighetsanpassning av den befintliga förskolan, gjordes direkt efter etapp 1.