Uppdragsgivare
Ragn-Sells AB
Adress
Länna industriområde
Tidplan
Färdigställt 2014
Kategorier
  • Industri
  • Nyproduktion

Garage och Sorteringshall i Länna Industriområde

Ett projekt för en ny sorteringshall i Länna industriområde för en funktionstyngd verksamhet. För oss en utmaning och ett projekt med tät dialog tillsammans med verksamheten för att få till en bra och funktionell lösning. Höga tekniska och logistiska krav på utformningen gav en robust men smäcker byggnad, om 1590m², med skärmtak. Stålbeklädda fasadelement i rött ger byggnaden dess karaktär från gatan och i området.

Projektet innefattar även ett 750m² stort garage med plats för 15 st fordon för verksamheten.