Uppdragsgivare
Ragn-Sells AB
Adress
Högbytorp, Upplands-Bro
Tidplan
Färdigställt 2011
Kategorier
  • Industri
  • Nyproduktion

Ny kretslopps- anläggning i Upplands-Bro

Ny FA-terminal för sortering av farligt avfall för Ragn-Sells i Högbytorp. I denna industribyggnad har fokus legat på rationalitet och flöden för att verksamheten ska fungera optimalt. Placeringen på tomten var viktigt för att byggnaden ska fungera tillsammans med övrig verksamhet på kretsloppsanläggningen.

Fasaden är grön lika företagets symbolfärg. Den gröna kulören gör också att denna stora volym är nästan osynlig från vägen bakom skogen och att byggnaden smälter in med den kringliggande naturen.