Uppdragsgivare
Fastighets AB Väderholmen
Adress
Hammarbacken 1, Sollentuna
Tidplan
2008-2014
Kategorier
  • Nyproduktion

Kontorshus i Sollentuna

Ett mycket roligt och spännande projekt där vi i nära samarbete med fastighetsägaren Fastighets AB Väderholmen jobbat fram ett nytt kontorshus. Projektet tog sin början redan 2006 med förstudier av volym och program inför planen. Efter att planen blivit godkänd har vi jobbat vidare med systemhandling, bygglov och förfrågningsunderlag.

Fastighetsägaren har ett långsiktigt synsätt på den blivande fastigheten; ett fungerande hus på 30/50/100-års sikt är viktigt. Detta gör att vi hela tiden tänker i långsiktigt hållbara termer vad gäller materialval och tekniska lösningar.