Uppdragsgivare
Stockholms Hamnar
Adress
Frihamnsgatan 28
Tidplan
Inflyttat tidigt 2017
Kategorier
  • Hyresgästanpassning

Lokal för Kluster Sjöfart

I Frihamnen i Stockholm hjälpte vi Stockholms Hamnar med att rita en ny lokal för deras hyresgäst Kluster Sjöfart. Hyresgästen önskade en lokal med marin känsla och stor fokus lades därför på färgsättningen. Vi jobbade mycket med visualiseringar i detta projekt för att lättare kunna förutse hur färgsättningen fungerade som helhet. Toner i blått valdes till slut i både kontorsrum, konferensrum och gemensamma utrymmen.

Som arkitekter var vi med redan från skisskedet ända till färdigställandet av lokalen. Eftersom hyresgästen ville ha möjlighet att hyra ut sina kontorsrum placerades cellkontor längs hela fönsterväggen. Ett nytt pentry och pausutrymme placerades även mot byggnadens kärna.