Uppdragsgivare
Fastighets AB Väderholmen
Adress
Norsborg
Kategorier
  • Hyresgästanpassning
  • Industri

Nya ljusa lokaler i Norsborg

I samband med att Mailit Communication omstrukturerade sin grafiska produktion, digitala kommunikation och marknadsföringsdel behövdes tillägg till samt ombyggnad av deras befintliga lokaler. Viktigt var att binda samman kontor och administration med produktion. Vi öppnade därför funktionerna mot varandra genom att skapa ett gemensamt hjärta med paus, lunch och samling. Därtill skapade vi en ny kontorsmiljö med cellkontor, men även generösa mötes- och kundytor såväl som ljusare ytor för produktion. I samarbete med hyresgäst och fastighetsägare skapade vi ljusa lokaler anpassade till deras unika behov.