Uppdragsgivare
Hiby / Novi Real Estate
Adress
Alsnögatan 7, Stockholm
Tidplan
Inflyttat hösten 2011
Kategorier
  • Hyresgästanpassning

Nya kontorslokaler för Språkrådet

De nya kontorslokalerna fick en moder utformning med behållande av lokalens industrikänsla. Lokalen ligger högst upp i fastigheten med fin utsikt. I  taket synliga balkar och fri rymd som vi ville behålla som arkitektoniska element i de nya kontorslokalerna. Hyresgästen var själv mycket engagerad i sitt nya kontor vilket gjorde att det blev ett roligt projekt och ett bra slutresultat. Speciell hänsyn togs till färgkontrast och tillgänglighetsaspekter i utformning och färgsättning.