Uppdragsgivare
Akifa Förvaltning AB
Adress
Sankt Eriksgatan, Stockholm
Tidplan
Färdigställt våren 2017
Kategorier
  • Bostäder

Nya lägenheter på råvind i Stockholm

På en vind i en jugendfastighet från 1929 var vi med i ombyggnaden av råvinden till vindslägenheter. Tidigare utnyttjades råvinden till lägenhetsförråd men hade högt i tak och stor potential. Vi började processen med skisser och en bygglovsansökan. Viktigt för projektet var att få igenom de nya vindskupor som krävdes för att ge lägenheterna ljus. Det blev fyra nya vindslägenheter på mellan 67 och 154 kvadratmeter.

Under projekteringen fanns många tekniska aspekter att ta hänsyn till, ljudkrav pga buller från gatan och konstruktiva lösningar för att bära det ombyggda och isolerade taket. I materialval valdes sobra material som trä och sten med en modern och exklusiv känsla.