Uppdragsgivare
Fastighets AB Väderholmen
Adress
Johanneshov
Tidplan
Projektering 2017
Kategorier
  • Hyresgästanpassning

Ombyggnad av lokal med produktionsyta och kontorslokaler

Hyresgästanpassning av en kontorslokal i Västberga i Stockholm. BancTec är ett företag som hjälper banker med att läsa in blanketter och fakturering. Eftersom lokalen som de tidigare hade inte var anpassad för deras verksamhet fanns behov av att genomföra en hyresgästanpassning. Vi tog i samarbete med dem fram underlag som beskrev verksamhetens arbetsmetodik. Från denna kunde vi sedan anpassa lokalen till hyresgästens behov.

Arbetet omfattade 3300 kvm produktions- och kontorslokaler. e.l.e arkitekter var med från första skiss, uthyrning och hela vägen till projektering och arbetshandlingar.