Uppdragsgivare

Stockholms Hamnar

Adress

Östra Tegelviksslingan 20

Tidplan

Färdigt under våren 2015

Kategorier
  • Hyresgästanpassning

Interiör ombyggnad av Patons Malmgård

Interiör upprustning av Patons Malmgård vid berget Fåfängans fot på Södermalm i Stockholm. Malmgården tillsammans med lusthuset ”Fåfängan” anlades 1774 och var i privat ägo till en bit in på 1900-talet. Efter det har byggnaden bland annat utnyttjats som kontor med anknytning till hamnverksamheten.

Under våren 2015 flyttade nya hyresgäster in för att använda två av husets våningar som kontor. I samband med inflyttningen fick vi som arkitekter uppdraget att rusta upp lokalen. Väggar, golvbeläggningar, plastlister och annat som byggts på senare tid togs bort och underliggande plankgolv togs fram. Nya, massiva plankgolv lades där golven var i för dåligt skick. Befintliga fan coil-apparater (en del av klimatanläggningen) byggdes in i platsbyggda bänkskåp. Samtliga snickerier målades om i en smickrande grå nyans.

Tillsammans med hyresgästen och beställaren togs det fram ett färgkoncept med tapeter och ett belysningskoncept. Resultatet blev en hyresgästanpassning där byggnadens äldre karaktär togs fram och där ledordet blev ”hemmet” istället för ”kontoret”.