Uppdragsgivare
SWELIFT AB
Adress
Sollentuna
Tidplan
December 2016
Kategorier
  • Industri
  • Nyproduktion

Väldisponerade industri- och kontorslokaler

SWELIFTs kärnverksamhet är uthyrning av byggliftar, ställningar och truckar. De erbjuder även olika typer av utbildning inom arbete i mobila arbetsplattformar, fallrisk, säkra lyft och maskinförarutbildning för entreprenadmaskiner. Vår ambition var att underlätta och förbättra samverkan mellan verksamhetens olika delar – verkstad, kontor, försäljning och utbildning samt personalytor. Fastigheten i Sollentuna består totalt av 1915 kvm varav 700 kvm är kontor och butik.

Vårt arbete sträckte sig över hela processen från plan- och skissarbete till arbetsritningar och projektering. Tillsammans tog vi fram en analys av verksamheten som sedan låg till grund för vårt förslag. Resultatet blev en ljus och väl disponerad byggnad som fungerar som ett ansikte utåt såväl som en funktionell verkstadsverksamhet.