Uppdragsgivare
SEB Trygg liv / Novi Real Estate
Adress
Dalagatan 100, Stockholm
Tidplan
Färdigställt 2017
Kategorier
  • Fastighetsutveckling

Upprustning av trapphus på Dalagatan 100

Kvarteret Städet 9 på Dalagatan 100 är gamla Vin- & spritcentralens lager och distributionsbyggnad i Stockholm. Trapphuset från Dalagatan 100 är på 80-talet inbyggt ett gammalt hisschakt för järnvägsvagnar. Trapphuset var nu i tråkigt skick, mörkt och otilltalande. Vi tog i samarbete med fastighetsägaren och förvaltaren fram ett förslag till upprustning och uppfräschning. Stor vikt lades på entrérummet in från gatan och på att få ett enhetligt uttryck i trapphusen i fastigheten.