Uppdragsgivare

Trifam Fastighets AB

Adress

Tingsvägen, Sollentuna

Tidplan

Utfört våren 2016

Kategorier
  • Fastighetsutveckling

Upprustning entrémiljö vid Sollentuna Centrum

Kvarteret Tariffen är en kontorsfastighet från 1979 med ett centralt läge vid Sollentuna Centrum. Vi som arkitekter fick i uppdrag att omvandla byggnadens entrévåning till en modern och representativ entrémiljö.

Den nya bottenvåningen är klädd i ljus fasadsten, med stora stål-glaspartier och nya räcken i perforerad plåt längs hela entréfasaden. Vi ville skapa en ljus och välkomnande miljö med nya gatubelysningsarmaturer och nya skärmtak i glas med infälld LED-belysning. Ny markbeläggning och sittplatser skapar en mer enhetlig utemiljö. I trapphusen kompletterade vi befintlig marmorbeklädnad med en ny marmorsockel, perforerad plåt med bakomliggande belysning och spännande accentfärger på utvalda väggar.

Skiss- och designskedet var viktigt i projektet. Vi arbetade parallellt med flera alternativ och visualiseringar, i både dagsljus och vintermörker.