Uppdragsgivare
UPPDRAGSGIVARE

Alvar Aalto Foundation och Jyväskylä stad

Adress
ADRESS

Jyväskylä Finland

Tidplan
TIDPLAN

hösten 2015

Kategorier
  • Kulturbyggnader
  • Tävlingar

Internationell tävling för en tillbyggnad mellan Alvar Aalto museet och Mellersta Finlands museum i Jyväskylä. Uppgiften var att designa en tillbyggnad som löser logistiken med att koppla samman två byggnader på olika höjdnivå, skapar förutsättningar för god utomhusmiljö och samspelar med den befintliga arkitekturen som ritats av Alvar Aalto själv. Det var en spännande och utmanande uppgift att rita ett förslag för att utveckla dessa Aaltobyggander till ett museicentrum.

Vårt förslag inspirerades av vatten. Tillbyggnaden består av tre volymer som följer den naturliga slänten mellan museerna. Taken är av glas och täcks av vatten som rinner från högsta till lägsta nivå för att slutligen flöda ut vid Alvar Aaltos sekventiella utomhuspooler, som en gång i tiden var en naturlig bäck. Tillbyggnaden ska vara en del av utomhusmiljön, en fortsättning av Aaltos pooler. Från ovan syns inte en byggnadskropp utan en serie av vattenspeglar och vatten i rörelse. Inomhus skapar vattnet en föränderlig miljö som varierar med väder och årstid.

Vi har arbetat med trappor och ramper för att sammanlänka Alvar Aalto Museet och Mellersta Finlands museum. Det var viktigt för oss att förbindelsen mellan museerna blev tillgänglig trots nivåskillnader. Trapporna är placerade och dimensionerade så att de också kan användas som åhörarläktare vid en mindre föreläsning eller som sittplats för den trötte museibesökaren.