Uppdragsgivare
Alecta / Newsec Asset Management
Adress
Jakobsbergsgatan / Norrlandsgatan, Stockholm
Tidplan
Färdigställt 2010
Kategorier
  • Fastighetsutveckling

Fasadrenovering och upprustning på Norrlandsgatan

Fasadrenovering och upprustning av fastigheten Vildmannen 3 beläget i centrala Stockholm, ett stenkast från Stureplan och Norrmalmstorg. Projektet omfattar åtgärder som omputsning, nya butikspartier, nytt entréparti, ny stensockel och ny solavskärmning. Den nya stensockeln är en svart finslipad granit. Tidigare låg entrén till fastigheten i en indragen nisch med glasade sidoljus mot lokalerna, denna byggdes om så att entrén nu ligger i liv med fasaden i övrigt. I uppdraget ingick även förslag till nytt skyltprogram och trapphusupprustning.

Den lyckade ombyggnaden, där byggnadens karaktär bevarats, är delvis resultat av den omsorg som lagts på detaljlösningar t.ex. hur bottenvåningens markiser ska monteras i de befintliga kopparnischerna.