Sakkunnig tillgänglighet TIL-2

Nina Kiiskinen är certifierad sakkunnig i tillgänlighet TIL-2. Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda.

Andra projekt med denna tjänst


  • e.l.e arkitekter
  • Alsnögatan 11
  • 116 44 Stockholm